Škarohlíd, R., Martinec, M., McGachy, L. a Rošková, Z. (2020) „In situ chemická oxidace s využitím peroxodisíranu pro odstranění organických kontaminantů z horninového prostředí", Chemické listy, 114(8), s. 545–551. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3672 (Viděno: 27 březen 2023).