„Inzerát" (2020) Chemické listy, 114(10), s. 714. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3716 (Viděno: 18 červenec 2024).