„Reklama" (2021) Chemické listy, 115(8). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3889 (Viděno: 9 srpen 2022).