„Reklama" (2022) Chemické listy, 116(1). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3976 (Viděno: 9 srpen 2022).