Salanci, E., Andriamainty, F., Adamove, D. a Mikláš, R. (2022) „Štúdium vplyvu chloridov a bromidov na kritickú micelovú koncentráciu a parciálny mólový objem kvartérnej amóniovej soli", Chemické listy, 116(1), s. 42–47. doi: 10.54779/chl20220042.