„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(1), s. 56. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3989 (Viděno: 9 srpen 2022).