Kittel, H. (2022) „Zkušenosti z projektového přístupu ve výuce technologických předmětů na VŠCHT Praha – výuka pro praxi", Chemické listy, 116(1), s. 67–70. doi: 10.54779/chl20220067.