„Reklama" (2022) Chemické listy, 116(2). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3999 (Viděno: 28 listopad 2022).