Rejková, J., Macák, J. a Nachmilner, L. (2022) „Úložný obalový soubor pro vyhořelé jaderné palivo", Chemické listy, 116(2), s. 110–114. doi: 10.54779/chl20220110.