„Reklama" (2022) Chemické listy, 116(6). Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4066 (Viděno: 27 září 2022).