Lázár, M., Lengyelová, M. a Imriš, I. (2014) „Vitrifikácia popolčeka zo spaľovania komunálneho odpadu v plazmovom reaktore", Chemické listy, 108(2), s. 148–155. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/555 (Viděno: 2 únor 2023).