Sochr, J. a Švorc, Ľ. (2014) „Voltampérometrické stanovenie epinefrínu v ľudskom moči využitím bórom dopovanej diamantovej filmovej elektródy", Chemické listy, 108(1), s. 70–76. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/575 (Viděno: 9 únor 2023).