Urminská, J., Urminská, D. a Ondrišík, P. (2013) „Frakcionácia kadmia a olova z reálneho sedimentačného prostredia sedemkrokovou selektívnou sekvenčnou extrakciou", Chemické listy, 107(12), s. 963–968. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/591 (Viděno: 18 červenec 2024).