Handlos, P., Světlík, I., Dobiáš, M., Smatanová, M., Dvořáček, I., Joukal, M., Marecová, K. a Horáčková, L. (2017) „Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi", Chemické listy, 111(7), s. 445–448. Dostupné z: http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/65 (Viděno: 28 listopad 2022).