[1]
J. Muselík, „Aplikace blízké infračervené spektroskopie ve farmaceutické analýze", Chem. Listy, roč. 106, č. 1, s. 10–15, led. 2012.