[1]
J. Mužíková, M. Neprašová, a H. Faschingbauer, „Aglomerovaný monohydrát α-laktosy a bezvodá β-laktosa v přímém lisování tablet", Chem. Listy, roč. 106, č. 1, s. 36–40, led. 2012.