[1]
L. Dvořák, K. Šustová, a J. Mlček, „Blízká infračervená spektroskopie jako pomocník při kontrole kvality potravin", Chem. Listy, roč. 110, č. 12, s. 868–873, pro. 2016.