[1]
P. Horovčák, J. Terpák, a M. Lukáč, „Vybrané termochemické výpočty chemickej reakcie formou webovej služby", Chem. Listy, roč. 110, č. 12, s. 874–884, pro. 2016.