[1]
J. Srp a M. Mareš, „Kunitzovy proteasové inhibitory z rostlin: strukturní a funkční diverzita", Chem. Listy, roč. 110, č. 11, s. 761–768, lis. 2016.