[1]
M. Pišlová, M. Opltová, K. Kolářová, V. Vosmanská, a V. Švorčík, „Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulosy", Chem. Listy, roč. 110, č. 10, s. 698–702, říj. 2016.