[1]
A. Páleníková a S. Hrouzková, „Súčasný stav a trendy extrakcie rezíduí pesticídov z nutraceutík", Chem. Listy, roč. 110, č. 9, s. 630–640, zář. 2016.