[1]
P. Holý, „Úvodník - Nebraňme se objevům aneb náhoda přeje připraveným", Chem. Listy, roč. 101, č. 11, pro. 2007.