[1]
M. Trčka, L. Klimková, A. Thomitzek, a H. Věžníková, „Hodnocení zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového oleje", Chem. Listy, roč. 110, č. 6, s. 460–463, čer. 2016.