[1]
J. Száková, P. Tlustoš, D. Pavlíková, a J. Balík, „Modification of Standardized European Soil Sequential Extraction Method for Evaluation of Plant-Available Amounts of Selected Elements", Chem. Listy, roč. 99, č. 7, srp. 2005.