[1]
J. Cepicka a M. Karabin, „Polyphenolic Compounds of Beer - Natural Antioxidants", Chem. Listy, roč. 96, č. 2, bře. 2002.