[1]
T. Cajthaml, V. Pacakova, a V. Sasek, „Microbial Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", Chem. Listy, roč. 95, č. 7, srp. 2001.