[1]
M. Zichová, E. Stratilová, M. Rosenberg, a J. Omelková, „Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 946–949, pro. 2015.