[1]
M. Trčka, L. Klimková, B. Filipi, a H. Věžníková, „Vliv stárnutí transformátorového oleje na jeho bezpečnostní parametry", Chem. Listy, roč. 109, č. 12, s. 957–959, pro. 2015.