[1]
F. Skácel, K. Maneva, a V. Tekáč, „Ověření matematického modelu pro výpočet emisních faktorů oxidů dusíku", Chem. Listy, roč. 111, č. 12, s. 809–816, pro. 2017.