[1]
T. Loučka a P. Janoš, „Vypovídací schopnost diagramů potenciál – pH a speciace iontů", Chem. Listy, roč. 108, č. 7, s. 677–681, čvc. 2014.