[1]
M. Kročko, V. Ducková, M. Čanigová, O. Bučko, a J. Tkáčová, „Vplyv probiotickej kultúry Lactobacillus casei a inulínu na fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku", Chem. Listy, roč. 112, č. 1, s. 38–42, led. 2018.