[1]
M. Ganajová a I. Sotáková, „Ako napĺňať požiadavky pre výučbu chémie v 21. storočí", Chem. Listy, roč. 112, č. 1, s. 43–51, led. 2018.