[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 112, č. 1, s. 74, led. 2018.