[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 111, č. 12, s. 835–836, pro. 2017.