[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 111, č. 8, s. 547–548, srp. 2017.