[1]
K. Veszelits Laktičová, „Vyhodnotenie dezinfekčnej účinnosti a aplikačných spôsobov u vybraných prípravkov v závode na spracovanie rýb", Chem. Listy, roč. 112, č. 6, s. 378–383, čer. 2018.