[1]
M. Novák, „Chemické a mikroskopické zkoumání Rukopisu královédvorského v letech 1886–1889", Chem. Listy, roč. 112, č. 7, s. 462–467, čvc. 2018.