[1]
K. Kostelanská, J. Gajdziok, a D. Vetchý, „Porézní nosiče ve farmaceutické technologii", Chem. Listy, roč. 112, č. 12, s. 840–847, pro. 2018.