[1]
J. Viktorová a T. Ruml, „Velký význam malých nekódujících RNA pro lidský organismus", Chem. Listy, roč. 113, č. 1, s. 3–9, led. 2019.