[1]
J. Siegel, I. Nemogová, M. Polívková, a V. Švorčík, „Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve", Chem. Listy, roč. 113, č. 1, s. 23–34, led. 2019.