[1]
T. Bílková, K. Pacultová, a L. Obalová, „Možnosti snížení emisí NO přímým katalytickým rozkladem", Chem. Listy, roč. 113, č. 1, s. 42–47, led. 2019.