[1]
S. Varényi, S. Chrenová, a M. Lukáč, „Analýza antioxidačnej aktivity polyfenolových zlúčenín lišajníkov a pečeňoviek metódou chromatografie na tenkej vrstve s detekciou 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylom", Chem. Listy, roč. 113, č. 1, s. 53–57, led. 2019.