[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 113, č. 1, s. 64, led. 2019.