[1]
M. Vecka, A. Žák, B. Staňková, Š. Fojtíková, P. Tomášová, a S. Kutová, „Žlučové kyseliny – malé molekuly velkých možností", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 82–89, úno. 2019.