[1]
P. Kašparová, E. Vaňková, O. Maťátková, a J. Masák, „Vliv amphotericinu B, chitosanu a baicaleinu na tvorbu biofilmu Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 117–120, úno. 2019.