[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 113, č. 2, s. 126, úno. 2019.