[1]
S. Civiš, A. Knížek, a P. Civiš, „Chemická abiogeneze: umělecké pojetí přeměněné do vědecké reality", Chem. Listy, roč. 113, č. 4, s. 223–232, dub. 2019.