[1]
M. Štěpánková, R. Šelešovská, L. Janíková-Bandžuchová, a J. Chýlková, „Voltametrické stanovení insekticidu imidaclopridu s využitím stříbrné pevné amalgámové elektrody", Chem. Listy, roč. 109, č. 7, s. 527–534, čvc. 2015.