[1]
D. Fajstavr, O. Neděla, P. Slepička, K. Neznalová, a V. Švorčík, „Příprava biologicky aktivních polymerních povrchů vybranými metodami povrchové modifikace", Chem. Listy, roč. 113, č. 12, s. 718–725, pro. 2019.