[1]
P. Holý, „Femto krát mega se rovná nano", Chem. Listy, roč. 109, č. 6, s. 405, čer. 2015.